Etusivu

Kotka TBC aloittaa ulkotreenit 3.6.2020

Kotka Thaiboxing Club ry noudattaa Suomen Muaythai -liitto ry:n, Olympiakomitean, Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ulkoministeriön ohjeistuksia ja linjauksia. 

Näitä ohjeistuksia silmällä pitäen, Kotka Thaiboxing Club aloittaa ohjatut ulkotreenit kesäkuussa 2020.

LINKKI FACEBOOK -TAPAHTUMAAN: 3.6.2020 Ulkotreenit Thaiboxing / 1. treeni: KE 3.6.2020 klo 18:00 - 19:30 Karhuvuoren lähiliikuntapuisto, Ututie 4

Kuten lajiliitto SMTL ry ohjeistaa, tulee Kotka TBC laatimaan seurakohtaisen ohjeistuksen käytännön treenaamista varten, ennen varsinaisten harjoitusten aloittamista.

Ohjeistus tullaan jakamaan tiedoksi kaikille harrastajille, kilpailijoille sekä muille seuratoiminnassa mukana oleville. Seura tulee myös valvomaan ohjeistuksen toteutumista.

Heinäkuussa 2020 tarkoituksena on, että seura pystyy ottamaan mukaan tuntitarjontaansa myös sisäharjoittelua Savotassa.

Kamppailukoulun (7-12 -vuotiaat) jatkosta tiedotetaan erikseen.

SMTL ry:n päivitetyt koronavirukseen (KOVID-19) liittyvät toimintaohjeet

Kuva ulkotreeneistä vuodelta 2016